Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

De DVD Chronisch Ziek wordt gebruikt door ...

Mensen met een chronische aandoening -->
Naasten en hulpverleners -->
Patiëntenorganisaties -->
Studenten medische beroepen -->
Aankomend studenten medische beroepen -->

... door mensen die zelf een chronische aandoening hebben, en die geïnteresseerd zijn in hoe andere mensen met een chronische aandoening een weg hebben gevonden om de aandoening in hun leven in te passen. Hoe zij hun leven hebben veranderd, onder meer omdat ze meer moeten nadenken over hoe ze elke dag hun tijd en energie besteden, omdat ze andere dingen hebben gevonden om van te genieten, omdat ze door de aandoening anders in hun relatie met partner, familie of goede vrienden staan.

... door mensen die door beroep of (familie)omstandigheden te maken hebben met mensen met een chronische aandoening. Deze dvd kan hen laten zien hoe een aantal andere mensen met een chronische aandoening hebben leren omgaan met problemen die een chronische aandoening met zich mee kan brengen. Met deze inzichten zijn zij beter in staat hun werkzaamheden met mensen met een chronische aandoening uit te oefenen, of kunnen zij meer steun bieden aan mensen met een chronische aandoening in hun familie- of kennissenkring.

... door patiëntenorganisaties die mensen met een chronische aandoening ondersteunen door activiteiten op het gebied van onder meer lotgenotencontact, kennisontwikkeling, advisering, belangenbehartiging. Deze organisaties kunnen de dvd toepassen in contactdagen van de organisatie of tijdens bijeenkomsten van contactgroepen. In de praktijk is gebleken dat het tonen van geselecteerde fragmenten van de dvd tijdens de bijeenkomst een discussie op gang kan brengen over bepaalde thema’s van het leven met een chronische aandoening.

... door studenten of mensen die reeds werkzaam zijn in de zorg die deelnemen aan een (vervolg)opleiding. Deze dvd biedt studenten inzicht in wat een chronische aandoening in de praktijk bij mensen teweeg brengt. Bijvoorbeeld, welke gevolgen heeft de aandoening voor hun werk of dagelijkse bezigheden, voor hun relatie, voor de contacten met familie en vrienden, voor hun verwachting van de rest van hun leven. Docenten kunnen bepaalde thema’s of fragmenten op de dvd koppelen aan vraagstukken of opdrachten voor studenten, zodat deze een verband gaan zien tussen theorie over de omgang met een chronische aandoening en de praktijk van het leven met zo’n aandoening. Momenteel wordt de dvd toegepast in verschillende zorg- en medische opleidingen op MBO-, HBO en Universitair-niveau, alsmede in diverse vervolgopleidingen (specialisaties) in de zorg.

... door scholieren of studenten die de ambitie hebben (verder) te studeren voor een medisch beroep. Deze dvd laat zien welke impact een chronische aandoening heeft op het leven van mensen, en ook hoe verpleegkundigen, artsen en andere werkenden in de zorg deze mensen kunnen helpen zo goed mogelijk met hun aandoening te leven. De dvd kan daarom helpen bij beroeps- of studiekeuze, of bij de voorbereiding op de selectie voor de studie geneeskunde. Op basis van de praktijkvoorbeelden op deze dvd kan de keuze voor een bepaalde medische opleiding beter worden gemotiveerd.

DVD Chronisch Ziek

De dvd Chronisch Ziek heeft als primair doel
 het ondersteunen van mensen met een
 chronische aandoening
bij het omgaan
 met verschillende psychosociale aspecten
van het leven met een chronische aandoening.
Maar in de praktijk wordt
de dvd ook gebruikt door mensen zonder een chronische aandoening.
Verder wordt de dvd veel toegepast in (beroeps) opleidingen in de zorg.
 


Copyright © RIOM BV   Email: info@riom.nl