Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

DVD Chronisch Ziek - De Thema's

De interviews op de DVD zijn ingedeeld in zeven verschillende thema's:

Besef Hoe hebben de mensen, ieder voor zich, de confrontatie met hun aandoening beleefd en verwerkt.
Tijd en energie Welke keuzes hebben ze moeten maken om, met hun aandoening, zo goed mogelijk hun tijd en energie te besteden.
Naaste relatie Welke gevolgen heeft de aandoening gehad, of heeft de aandoening nog steeds, op een relatie of op het aangaan van een nieuwe relatie.
Over praten Praat je met andere mensen over het leven met een aandoening, en zo ja, hoe doe je dat dan.
Kennis en hulp Hoe gaan de mensen om met zorgverleners, zodat ze worden geholpen en benaderd zoals zij dat willen, en hoe hebben ze informatie gezocht en gevonden over hun aandoening.
Genieten Hoe kun je blijven genieten als je last hebt van een chronische aandoening.
Perspectief De zeven mensen van deze DVD hebben een andere kijk op het leven ontwikkeld, zijn andere dingen belangrijk gaan vinden, zijn zich voor andere zaken gaan inzetten.
DVD Chronisch Ziek


Copyright © RIOM BV   Email: info@riom.nl