Ga naar Home Home Producten/diensten Werkwijze Activiteiten Contact

Een selectie van uitgevoerde (multimedia-)projecten
 


 • Inventarisatie van functionaliteiten en kostenopbouw van een drietal ontwikkelomgevingen voor digitale publicaties (m.n. voor iPad en Android tablets): Adobe DPS, Twixl Publisher en Mag+

Adobe DPS/Twixl/Mag+
 • Ontwikkeling van een DVD-video/website voor de ondersteuning van zelfmanagement van mensen met constitutioneel eczeem, in samenwerking met en in opdracht van de Vereniging van Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

  Voor meer informatie over deze DVD en hoe deze te bestellen, zie deze link
  Voor de webversie zie www.levenmeteczeem.nl

DVD Leven met eczeem
 • Ontwikkeling in opdracht van de Stichting Stimulering Kwaliteit Verpleeghuiszorg (SSKV) van een DVD-video met practische muziek- en bewegingsadviezen voor mensen met dementie

  Voor meer informatie over deze DVD en hoe deze te bestellen, zie deze link

DVD Muziek en beweging
 • Ontwikkeling van de DVD-video 'Chronisch Ziek', gericht op psychosociale ondersteuning van mensen met een chronische aandoening, in samenwerking met en in opdracht van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

  De DVD Chronisch Ziek kan worden besteld door € 8,= over te maken op bankrekeningnr. NL14ABNA0412993813 t.n.v. RIOM BV te Haren (Gr.), onder vermelding van 'DVD Chronisch Ziek' en naam en adres.
  Indien een factuur gewenst is, vermeld dan bij overmaking 'incl. nota'.
  Bestellingen worden per TNT Post verzonden op dezelfde dag dat betaling op bovenstaande bankrekening is ontvangen.

  Meerdere DVD's kunnen worden besteld door het gewenste aantal DVD's te vermenigvuldigen met € 8,= en het totaalbedrag over te maken op bovenstaande bankrekening.
  Voor meer informatie over deze DVD, zie www.riom.nl/dvdchronischziek
DVD Chronisch Ziek
 • Ontwikkeling van een trainingsprogramma voor verschillende overheidsorganisaties, o.a. gemeentelijke sociale diensten Rotterdam en regiopolitiekorps Utrecht, ter ondersteuning van de invoering van nieuwe beleidsprocedures (o.a. beleidscyclus, product- en effectgestuurde planning)


 • Ontwikkeling van een bedrijfsprocessensysteem (cliëntenadministratie, afsprakenregistratie, facturering) voor een instelling in de geestelijke gezondheidszorg


 • Ontwerp en bouw van een projectenbewakingssysteem ter bewaking van de voortgang van bouwprojecten
Copyright © RIOM BV: Researchgroep voor Informatie en Organisatie Management   Email: info@riom.nl