Ga naar Home Home Producten/diensten Werkwijze Activiteiten Contact

Werkwijze


RIOM ontwikkelt verschillende multimedia-producten en -diensten, gebruikmakend van een per toepassing aangepaste serie activiteiten:

 1. vaststellen van het met het product of dienst te bereiken doel
  bijvoorbeeld verspreiden van kennis, overbrengen van inzichten of ervaringen, training van vaardigheden

 2. beoordelen geschiktheid, gegeven het gestelde doel, van verschillende mogelijke media
  zoals beeld en geluid; animaties; afbeeldingen/foto's; teksten

 3. bepalen gewenste mate en vorm van interactiviteit
  in geval van voorlichting is minder interactie met de gebruiker gewenst dan bij een trainingsapplicatie

 4. onderzoek en structurering van het over te brengen kennisgebied
  inventariseren van reeds beschikbare kennis en genereren van nog benodigde kennis

 5. ontwerp multimedia-programma of -systeem
  het totaal van over te brengen kennis onderbrengen in onderdelen van het multimediaprogramma en/of in de interactiviteit van het programma

 6. ontwikkelen programma/systeem
  productie van video, audio, animaties, afbeeldingen e.d., ontwikkeling van programmastructuur en interactiviteit

 7. distribueren/publiceren programma/systeem
  vastleggen van het programma op een geschikte 'drager': website, app voor mobiele apparatuur, DVD-Video, CD-ROM/DVD-ROM


Copyright © RIOM BV: Researchgroep voor Informatie en Organisatie Management   Email: info@riom.nl